آموزش خلاقیت در طراحی لباس

دوره آموزش خلاقیت در طراحی لباس

آموزش خلاقیت در طراحی لباس با متد جدید.

به همراه انجام تمرین های مخصوص و کار روی انواع مدل های اندامی و طراحی لباس.

با خلاقیت های جدید برای رفع انواع ایرادهای اندامی و…

1.300.000 تومان