عکس دوره جنسیت سازی

دوره آموزش جنسیت سازی

آموزش طراحی حنسیت سازی پارچه با چندین روش حدید و ابتکاری. آموزش بیش از 30 حنسیت مثل حین، هولوگرامی، پولکی و … بر روی مدل.

2.000.000 تومان